J P Pavas Oy

Me teemme

Ota yhteyttä

Alkuun

Jäähdytysvesi

Tuoreveden käytön määrän vähentäminen on johtanut kiertojen sulkemisasteen nousuun. Kerääntyvät epäpuhtaudet tarjoavat mikrobeille ravinteita. Epäpuhtauksien kertymisen ohella myös kiertojen lämpötilat ovat nousseet mikrobeille aiempia suotuisammalle tasolle. Kaikki tämä aiheuttaa ongelmia kun kerääntyvä biomassa yhdessä lian ja epäpuhtauksien kanssa alkaa tukkia lämmönvaihtimien ja kennostojen tiehyitä.