J P Pavas Oy

Me teemme

Ota yhteyttä

Alkuun

Lopputuotteen muuttuminen käyttökelvottomaksi mikrobitoiminnan seurauksena

Enimmäkseen mikrobit kulkevat nestevirtojen mukana paperi/kartonkikoneissa. Osa niistä kuitenkin jää muodostuvan kuiturainan sisään. Kuivausosan korkea lämpötila tappaa useimmat elävät, ns. vegetatiiviset, solut. Kaikki mikrobit eivät kuitenkaan kuole kuivatusosalla. Osa mikrobeista muodostaa ns. itiöitä, jotka eivät ole aktiivisia ennenkuin ne itävät vegetatiivisiksi soluiksi. Itiöt ovat ikäänkuin kasvien siemenet. Ne voivat kulkeutua muuttumattomina lopputuotteeseen ja säilyä siinä pitkiä aikoja. Monille paperituotteille, esimerkiksi nestepakkauskartongeille, on määritelty tiukat mikrobiologiset raja-arvot. Mikäli nämä ylittyvät on valmis tuote sopimaton aiottuun käyttötarkoitukseen vaikka se muutoin täyttäisikin spesifikaation.