J P Pavas Oy

Me teemme

Ota yhteyttä

Alkuun

Polttoaineet

Kun polttoainetta varastoidaan suurissa säiliöissä on tavallista, että pohjalle muodostuu kerros vettä. Tämä voi olla peräisin ilman kosteuden tiivistymisestä, sateesta, luonnollisista vesisuonista kalliossa yms. Kun polttoainesäiliön pohjalla on kerros vettä, on siellä myös mikrobiaktiivisuutta. Mikrobit käyttävät polttoaineen hiilivetyjä hiililähteenään ja vähitellen muodostavat haitallisia määriä biomassaa.
Kun polttoainetta käytetään tämä biomassa voi tukkia suodattimet ja estää polttoaineen kulun moottoriin. Pahimmassa tapauksessa täydellinen tukkeutuminen ja raskaan dieselmoottorin sammuminen saattaa uusiutua muutaman käyttötunnin välein.