J P Pavas Oy

Me teemme

Ota yhteyttä

Alkuun

Paperi

Nykyiset paperin- ja kartonginvalmistuprosessit ovat hyvin suotuisia mikrobien kasvulle. Vallitsevat lämpotilat ovat optimaalisia monille mikrobilajeille. Ravinteita on runsaasti ja happipitoisuus pysyy vakiona useimmissa paikoissa prosessia. Olosuhteet ovat joko voimakkaan aerobiset tai anaerobiset ja niiden välissä on muunnosalue.
Prosessisuunnittelussa on edelleen hyvin vähän otettu huomioon mikrobiongelmien ennalta ehkäisy rakenneratkaisujen oikealla valinnalla. Niinpä mikrobeja esiintyy laajalti paperin- ja kartonginvalmistuprosessissa ja myös niistä aiheutuvat ongelmat ovat laajoja.
Paperi- ja kartonkiteollisuuden mikrobiologiset ongelmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
- raaka-aineiden pilaantuminen mikrobitoiminnan seurauksena
- mikrobitoiminnan aiheuttamat tuotantotappiot
- lopputuotteen muuttuminen käyttökelvottomaksi mikrobitoiminnan seurauksena