J P Pavas Oy

Me teemme

Ota yhteyttä

Alkuun

Me ratkomme mikrobiongelmia

- Prosessiteollisuudessa: pilaantuminet ja tuotantokatkot aiheuttavat kustannuksia
- Kaupassa: tuotteiden pilaantuminen kuljetuksissa ja varastoinnissa on kallista
- Koulutuksessa: perehdytämme työntekijät toimimaan mikrobien kanssa
- Erikoistilanteissa: pandemioihin varautumisessa